refaco

refaco m INDUM Castellanisme emprat a les Pitiüses —amb la seua variant rifaco i altres de semblants— per referir-se als faldellins o enagos. Amb aquesta paraula s´al·ludeix a les faldetes de colors variats que es porten immediatament davall el faldar exterior. Amb aquest nom també es designen tots els faldars de caràcter interior, fins i tot el de color blanc que, en comptes de posar per sota de tots ells —com la sinagua pròpiament dita— passa normalment a ser el refaco i faldellí cimer. La profusió de noms que s´ha donat a aquesta peça (enagos, enagües o sinagües, faldetes, faldellins, guardapeus, refacos...) és indicativa de la gran acceptació de què va gaudir aquesta peça de vestir. Ja en temps de Carles II cridava l´atenció dels forasters l´obsessió que mostraven les dones del nostre país per dur molts de faldars davall la basquinya, saia o gonella, com relata algun viatger per la cort de les Espanyes, com madame d´Aulnoy, que diu que en portaven fins a una dotzena, si un bo, l´altre encara més. Aquest gust per presumir del que no es veu, també era present a molts dels vestits de caràcter tradicional —com les gonelles blanques i de color a Eivissa—, ja sigui com a reflex d´aquell corrent o d´altres posteriors. Alguns registres notarials assenyalen que aquesta peça de vestir, a les zones més arcaïtzants, es va incorporar al vestit de la dona en època molt tardana. Aquí s´han identificat a principi del s XVIII en inventaris que corresponen al context urbà de la vila d´Eivissa, i ja al s XIX, a documents forans, on sembla que va produir un increment d´aquestes peces, cosa que deixa traslluir el possible ús simultani de diversos exemplars —amb el consegüent abombament del vestit— i un cert poder adquisitiu de la portadora. Malgrat això, autors com Isidor Macabich i Josep Tur Riera varen al·ludir a l´ús de només un faldellí o refaco per al vestit blanc de la pagesa. De la informació oral recollida els últims anys del s XX, se sap que quan eren diversos els refacos que es portaven sota el vestit o gonella blanca, estava establert que el més baixer fos de baieta o teixit semblant, quasi sempre vermell (probablement en relació amb els cicles de la dona), mentre que el cimer solia ser del mateix color blanc que el faldar exterior, a fi que no transparentàs. En tot cas, aquesta disposició va ser semblant en la gonella de color, on la botifarra —o artefacte en principi de cintura i destinat a eixamplar els malucs— compleix amb els objectius de suportar el pes dels refacos emmidonats i d´estufar-los. La caiguda d´aquesta peça dóna un aire d´una gran senyora romàntica, segons ha considerat algun autor. L´ornamentació brodada que normalment els remata queda a la vista, per exemple, en asseure´s, amb el possible i consegüent esglaonament de brodats. Aquesta circumstància recorda que, amb la superposició d´aquest tipus de peces, s´enllaça amb l´origen dels farbalans, que han arribat a considerar-se característics d´altres llocs. Els refacos solen estar realitzats amb teixits lleugers i de diversos colors. Són tancats (amb una obertura a la percinta, que se cenyeix amb vetes) i estan conformats per dos cossos: el primer comprèn des davall el pit fins aproximadament als genolls, on s´uneix a la part inferior, de més vol, o farbalà pròpiament dit. Aquest segon cos mostra el seu extrem inferior retallat seguint el perfil dels motius brodats. El color del fil utilitzat contrasta amb el del teixit, a excepció del blanc, realitzat exclusivament en aquest color. Amb el vestit de treball, era usual que el refaco només arribàs fins a mitja cama, tal com es pot observar en nombroses il·lustracions, gràcies al costum d´aixecar el faldar exterior per dur-lo a la part posterior, enfrontant els seus costats. Aquesta acció es denomina atrossar. [LMP]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments