refaco

refaco m INDUM

Castellanisme emprat a les Pitiüses —amb la seua variant rifaco i altres de semblants— per referir-se als faldellins o enagos. Amb aquesta paraula s'al·ludeix a les faldetes de colors variats que es porten immediatament davall el faldar exterior. Amb aquest nom també es designen tots els faldars de caràcter interior, fins i tot el de color blanc que, en comptes de posar per sota de tots ells —com la sinagua pròpiament dita— passa normalment a ser el refaco i faldellí cimer.

La profusió de noms que s'ha donat a aquesta peça (enagos, enagües o sinagües, faldetes, faldellins, guardapeus, refacos...) és indicativa de la gran acceptació de què va gaudir aquesta peça de vestir. Ja en temps de Carles II cridava l'atenció dels forasters l'obsessió que mostraven les dones del nostre país per dur molts de faldars davall la basquinya, saia o gonella, com relata algun viatger per la cort de les Espanyes, com madame d'Aulnoy, que diu que en portaven fins a una dotzena, si un bo, l'altre encara més. Aquest gust per presumir del que no es veu, també era present a molts dels vestits de caràcter tradicional —com les gonelles blanques i de color a Eivissa—, ja sigui com a reflex d'aquell corrent o d'altres posteriors.

Alguns registres notarials assenyalen que aquesta peça de vestir, a les zones més arcaïtzants, es va incorporar al vestit de la dona en època molt tardana. Aquí s'han identificat a principi del s XVIII en inventaris que corresponen al context urbà de la vila d'Eivissa, i ja al s XIX, a documents forans, on sembla que va produir un increment d'aquestes peces, cosa que deixa traslluir el possible ús simultani de diversos exemplars —amb el consegüent abombament del vestit— i un cert poder adquisitiu de la portadora. Malgrat això, autors com Isidor Macabich i Josep Tur Riera varen al·ludir a l'ús de només un faldellí o refaco per al vestit blanc de la pagesa.

De la informació oral recollida els últims anys del s XX, se sap que quan eren diversos els refacos que es portaven sota el vestit o gonella blanca, estava establert que el més baixer fos de baieta o teixit semblant, quasi sempre vermell (probablement en relació amb els cicles de la dona), mentre que el cimer solia ser del mateix color blanc que el faldar exterior, a fi que no transparentàs. En tot cas, aquesta disposició va ser semblant en la gonella de color, on la botifarra —o artefacte en principi de cintura i destinat a eixamplar els malucs— compleix amb els objectius de suportar el pes dels refacos emmidonats i d'estufar-los. La caiguda d'aquesta peça dóna un aire d'una gran senyora romàntica, segons ha considerat algun autor.

L'ornamentació brodada que normalment els remata queda a la vista, per exemple, en asseure's, amb el possible i consegüent esglaonament de brodats. Aquesta circumstància recorda que, amb la superposició d'aquest tipus de peces, s'enllaça amb l'origen dels farbalans, que han arribat a considerar-se característics d'altres llocs. Els refacos solen estar realitzats amb teixits lleugers i de diversos colors.

Són tancats (amb una obertura a la percinta, que se cenyeix amb vetes) i estan conformats per dos cossos: el primer comprèn des davall el pit fins aproximadament als genolls, on s'uneix a la part inferior, de més vol, o farbalà pròpiament dit. Aquest segon cos mostra el seu extrem inferior retallat seguint el perfil dels motius brodats. El color del fil utilitzat contrasta amb el del teixit, a excepció del blanc, realitzat exclusivament en aquest color. Amb el vestit de treball, era usual que el refaco només arribàs fins a mitja cama, tal com es pot observar en nombroses il·lustracions, gràcies al costum d'aixecar el faldar exterior per dur-lo a la part posterior, enfrontant els seus costats. Aquesta acció es denomina atrossar. [LMP]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments