Universitat de les Illes Balears (UIB)

Universitat de les Illes Balears (UIB) ENSENY Institució d’ensenyament superior creada el 1978 amb el nom d’Universitat de Palma de Mallorca.

Els seus antecedents eren els cursos de filosofia i lletres i dret de la Universitat de Barcelona (UB) que es dugueren a terme a l’Estudi General Lul·lià a partir de 1951, la càtedra Ramon Llull i els cursos comuns de filosofia i lletres d’aquella universitat a Palma. El nucli inicial de la Universitat foren l’Escola de Magisteri i l’Escola de Comerç. A partir de 1983 s’inicià la construcció del campus de la carretera de Valldemossa i el 1992 s’hi traslladaren definitivament tots els estudis. El 1985 s’aprovaren els seus estatuts i adoptà la denominació d’Universitat de les Illes Balears. En el moment de la seua creació tenia 3.917 alumnes i una plantilla de 214 professors.

L’octubre de 1996 les competències sobre la Universitat foren transferides per l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Una vella pretensió dels pitiüsos era comptar amb una extensió de la UIB i de manera oficial es crearen les extensions de la Universitat a Menorca i a Eivissa-Formentera també el 1996. El Consell Insular d’Eivissa i Formentera proposà diverses ubicacions per a l’extensió: el Castell o l’antic parc d’artilleria ubicat al puig des Molins; finalment l’abril de 1997 el Consell cedia l’immoble que havia estat la seua seu, al carrer de Bes, i realitzava les obres d’adaptació per a l’ús docent, i la Universitat feia les dotacions didàctiques, conveni que signaren Antoni Marí Calbet per part del Consell i el rector Llorenç Huguet Rotger per la UIB.

L’octubre de 1997 s’iniciaven a Eivissa les classes de magisteri (educació infantil) amb 53 alumnes. El director de l’extensió era Josep Antoni Tur Marí . El curs següent s’iniciaren els estudis de ciències empresarials i el 2n cicle de turisme. El 1999-2000 s’hi començà a impartir el títol propi d’informàtica. El 2000-01 s’iniciaven els estudis de magisteri, llengua estrangera, i el 2002-03 hi començaren els estudis d’infermeria. El curs 2004-05 s’hi impartiren els estudis de psicopedagogia. El curs 2005-06 s’inicià la llicenciatura de dret i el grau de ciències policials (títol propi). El 2007-08, administració i direcció d’empreses (segon cicle). Amb la implantació de l’espai universitari europeu, a partir del curs 2009-10 s’hi començaren a impartir els graus de dret, educació infantil, infermeria i administració i direcció d’empreses. El 2010-11 s’inicià el màster de formació del professorat.

La UIB fou una de les primeres universitats de l’Estat espanyol que oferí classes pel sistema semipresencial, que combina classes per videoconferència, que eren realitzades al campus mallorquí i rebudes a les seus de Menorca i d’Eivissa, amb classes presencials, impartides tant per professorat que es desplaça des de Mallorca com per professors residents a les illes menors. També disposa d’un entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge emprant la plataforma Moodle. Per tal de donar suport i atendre les necessitats dels usuaris d’aquest sistema, es va crear el servei Campus Extens.

Davant l’augment de demanda de places, el 2007, el Consell Insular d’Eivissa i la UIB signaren un conveni per a la cessió de l’ús de l’edifici de l’antiga Comandància Militar; el Consell, amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, es comprometia a adaptar l’edifici per acollir-hi els estudis universitaris. Entre febrer de 2010 i abril de 2012 es portaren a terme les obres, segons projecte redactat pels Serveis Tècnics del Consell Insular. L’immoble és bé catalogat. L’octubre de 2012, Vicent Serra Ferrer, president del Consell, i Montserrat Casas Ametller, rectora de la UIB, signaven el conveni de cessió d’ús de l’edifici de l’antiga Comandància Militar per ampliar la seu de la UIB a l’illa d’Eivissa, atès l’augment d’espai necessari que la matrícula d’alumnes exigia. El Consell es reservà l’ús de les dependències per a l’Arxiu d’imatge i so i l’ús compartit de diversos espais comuns. La cessió es féu per un termini de quinze anys prorrogable fins a un màxim de vint anys.

El curs 2014-15 la seu d’Eivissa i Formentera oferia els següents estudis: estudis de grau: administració d’empreses; dret; educació social (en línia); educació infantil i primària; infermeria, i turisme (Escola de Turisme del Consell adscrita a la UIB). També ofereix diversos cursos de postgrau i altres activitats, com el Màster de formació del Professorat, la Universitat Oberta de Majors i la Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera. Forma part de l’Institut Joan Lluís Vives, que integra les universitats de parla catalana.

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que la UIB és la institució consultiva per a tot el que faci referència a la llengua catalana a la Comunitat Autònoma. [FCC]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments