Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de ponent

Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de ponent GEO/ECOL Espai natural protegit, declarat el febrer de 2002 com a part del Parc Natural de Cala d´Hort, mitjançant el Decret 24/2002 (BOIB núm. 23, de 21/02/2002). Es localitza a l´oest de l´illa d´Eivissa, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia i està gestionat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. La superfície total protegida és de 797,66 ha de les quals 564,96 ha es corresponen a l´àmbit marí i les 232,705 ha restants al terrestre. Formen les reserves naturals les illes des Vedrà, es Vedranell, els illots de ponent i l´entorn marí que els envolta. Els illots de ponent són sa Conillera, s´illa des Bosc, s´Espartar i ses Bledes (na Gorra, es Vaixell, na Bosc, es esculls d´en Ramon, na Plana, s´escull Vermell i s´escull de Tramuntana). A més, hi ha altres illots menors associats als principals com sa Galera, davant des Vedrà; l´escull de s´Espartar i s´Espardell, a cadascun dels costats de s´Espartar, o l´escull de sa Conillera. El Pla d´Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) d´aplicació a les reserves naturals fou aprovat per acord de Consell de Govern de 15 de febrer de 2002 (BOIB núm. 25, de 26/02/ 2002) i s´hi regulen els usos i les activitats que es desenvolupen a l´àmbit protegit. Amb l´entrada en vigor de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) s´aprovà l´ordre d´inici de procediment d´un nou pla d´ordenació per a la zona que inclou també tota una franja litoral de l´àmbit de l´illa d´Eivissa. Cal assenyalar que el territori està protegit també com a Lloc d´Interès Comunitari (LIC) en compliment de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres; com a Zona d´Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) basant-se en la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres, i com a Àrea Natural d´Especial Interès (ANEI) d´acord amb la Llei 1/1991, de 30 de gener, d´espais naturals i règim urbanístic de les àrees d´especial protecció de les Illes Balears. A més dels seus valors paisatgístics, aquestes reserves tenen una gran riquesa natural ja que hi conviuen colònies d´aus marines, subespècies endèmiques de sargantanes i endemismes botànics, entre altres.Flora
Els illots es caracteritzen per suportar condicions extremes, determinades sobretot pels efectes del vent, la salinitat del mar i la falta de sòl. Malgrat tot moltes espècies vegetals hi sobreviuen i, entre elles, destaquen les d´especial interès, per la seua escassa presència a les Pitiüses, i els endemismes. Espècies d´especial interès són el margalló (Chamaerops humilis) o la lletrera arbustiva (Euphorbia dendroides) presents as Vedrà i as Vedranell. A s´Espartar tenen gran rellevància les comunitats d´espart, que donen el nom a l´illot, formades per dues espècies: Lygeum spartium i Stipa tenacissima. Els principals endemismes presents a les reserves naturals són: Silene hifacensis, Limonium ebusitanum, Asperula paui, Medicago citrina, Diplotaxis ibicensis, Lamottea dianae, Biscutella ebusitana i Teucrium cossonii, entre altres. La flora submarina dels fons tous està representada per la presència de les fanerògames Cymodocea nodosa, Zostera marina i les praderies de Posidonia oceanica. Als fons durs hi ha diferents comunitats amb presència d´espècies com Verucaria symbalana o Cystoseira mediterranea.Fauna
Els principals trets faunístics de l´àmbit protegit són, a més de les espècies marines, les aus nidificants, les sargantanes i representants del grup dels invertebrats. Els illots suposen un dels principals llocs de reproducció d´aus marines i rapinyaires tal com ho constata la presència de colònies de virot (Puffinus mauretanicus), gavina corsa (Larus audouinii), baldritja (Calonectris diomedea), paio o fumarell (Hydrobates pelagicus), falcó marí (Falco eleonare) i falcó pelegrí (Falco peregrinus). La sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis), protegida per diverses directives europees i estatals, presenta subespècies endèmiques als diferents illots que es poden determinar per les diferents mides i coloracions que presenten. Pel que fa als invertebrats, hi tenen especial rellevància els caragols helícids del gènere Trochoidea, a més d´escarabats tenebriònids endèmics com Pimelia elevata o Asida ludovici. La fauna submarina és nombrosa i diversa, especialment pel que fa als representants dels grups dels invertebrats i dels peixos.El paisatge
El que conforma el conjunt d´illots de les reserves marines és de gran bellesa i ofereix bones panoràmiques tant des de la mar com des de la propera costa d´Eivissa. Especialment significatives són les siluetes des Vedrà i es Vedranell, amb les seues espectaculars alçades i l´orografia escarpada, que les han convertit en una de les imatges més emblemàtiques de les Pitiüses. [VPS]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments