Moll Marquès, Aina

Moll Marquès, Aina (Ciutadella, Menorca 1930) LING Filla de Francesc de Borja Moll; llicenciada en filosofia i lletres, secció filologia romànica, per la Universitat de Barcelona (1953). Amplià estudis a París, Estrasburg i Zuric. Fou directora de publicacions de l’Editorial Moll (1954-61). A mitjan dècada dels cinquanta va portar a terme una important recollida de material filològic, que pensava utilitzar per a una futura tesi doctoral, sota el mestratge d’Antoni M. Badia i Margarit. De l’abundant material, en donà a conèixer una mostra en un important article publicat a la Revista de Filología Española (1957) que porta el títol de “Sufijos nominales y adjetivales en ibicenco”; la conclusió del treball exposa la riquesa de recursos del dialecte eivissenc; el seu caràcter insular i les activitats marineres de molts dels seus habitants han determinat la fisonomia especial del dialecte i l’adopció de sufixos i de veus estrangeres no usades, o rares, a la resta del domini català. Pel que fa a la resta, tant en els trets fonètics i morfològics com en el lèxic, l’eivissenc concorda tan aviat amb el català central com amb el valencià o amb la resta del baleàric i presenta, en conjunt, un panorama variat i riquíssim, apassionant per al lingüista però abundant de problemes, a vegades de difícil solució. També col·laborà en la redacció dels dos darrers volums del Diccionari català-valencià-balear. Fou sòcia fundadora de l’Obra Cultural Balear. És autora de llibres de text de llengua i literatura franceses i d’articles de lingüística i de divulgació sobre temes lingüístics i sociolingüístics. Fou membre de la primera Comissió de Transferències Estat-Consell General Interinsular de les Balears. El 1980 fou designada directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Ha participat en diverses activitats de l’Institut d’Estudis Eivissencs, com per exemple en el cinquè Curs de Cultura, amb una conferència sobre el decret de bilingüisme i la problemàtica a les Balears (1979), en la catorzena edició del mateix curs, amb la conferència “La normalització lingüística a Catalunya” (1988), en presentacions de llibres, etc. [FCC]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments