Institut d’Ensenyament Secundari Isidor Macabich

Institut d’Ensenyament Secundari Isidor Macabich ENSENY Centre educatiu que es va crear l’any 1975 com una extensió de l’Institut Politècnic de Palma, amb la finalitat de desenvolupar a les Pitiüses els estudis de formació professional reglada, que fins llavors no hi existien. Aquestos estudis venien regulats per la Llei general d’educació de 1970, coneguda amb el nom de Villar Palasí, nom del ministre que la impulsà. En un primer moment s’instal·là de manera provisional en una part del Castell, a Dalt Vila, i s’hi impartien les especialitats d’administració, automoció i electricitat.

El curs 1977-78 es constituí com a centre independent i, a començament del curs següent, es traslladà a les noves instal·lacions del barri de sa Blanca Dona; fou inaugurat en un solemne acte presidit pel ministre d’educació Íñigo Cavero, ja amb el nom d’Institut de Formació Professional Isidor Macabich, en record i homenatge a l’il·lustre canonge, poeta, historiador i defensor de la cultura pitiüsa.

En anys successius i a mesura que augmentava la matrícula de l’alumnat i la demanda laboral, s’ampliaren les ensenyances amb noves especialitats com electrònica, sanitat, serveis d’hoteleria, administració hotelera, etc.

El curs 1989-90 l’institut inicià l’experimentació de la reforma de l’ensenyament secundari; fou un dels primers centres de l’Estat espanyol i el primer de les Pitiüses que assajà el nou model educatiu, previ a la promulgació de la Llei d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) de 1990. Durant aquells anys l’Institut reformà la voluntat d’innovació i de recerca educativa i així, el 1990-91 generalitzà el nou sistema educatiu i començà l’extinció progressiva de l’antiga formació professional.

El curs 1992-93 fou autoritzat a impartir ensenyament en català de les assignatures en què la disponibilitat del professorat ho fes viable; aquell mateix any ja implantà el nou sistema educatiu i s’extingiren els grups experimentals; així impartia el primer cicle de l’ensenyament secundari obligatori, els batxillerats LOGSE de ciències humanes i socials, de ciències naturals i de la salut i el tecnològic, a més dels nous cicles formatius de les especialitats que ja tenia.

El mapa escolar de les Pitiüses va fer que els cicles formatius d’administració i sanitària passassin als instituts de sa Blanca Dona i Algarb, respectivament, i que al Macabich hi romanguessin els cicles d’hoteleria i turisme, electricitat, electrònica i automoció.

N’han estat directors de l’institut: Joan Marí Tur (1975-78) Marià Juan Ribas (1978-84), Lucía Barranco Aparicio (1984-85), Antoni Roselló Montelongo (1985-86), Felip Cirer Costa (1986-2000) i Marià Juan Ribas, altra vegada, des de l’any 2000. [EEiF]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments