Escola Municipal de Música d’Eivissa

Escola Municipal de Música d’Eivissa SOC Creada el 1925 per l’Ajuntament d’Eivissa, com a centre d’ensenyament de músics per a la Banda Municipal de Música d’Eivissa . S’hi aprenia solfeig, teoria de la música i instruments de vent i percussió. En foren directors: Florenci Durany Grau (1925-1930); Joan Gamisans Arabí (1930-1931); Casimir Cemborain García (1931-1943); Victorí Planells Roig (1943-1980); l’Associació Pro Música de les Pitiüses (1980-1981) i Rafael Martínez Castillo (1981-1983). Els directors eren, gairebé, els únics professors de l’escola ajudats, en algunes ocasions, per músics de la banda com Pere Mas Grau i Joan Planells Roig, entre d’altres. Durant la direcció de l’escola per l’Associació Pro Música de les Pitiüses, foren els seus professors Gilbert Tur Riera, Diego Corona Gordillo, Jaume Manuel Marí i Manuel Marí Bueno, que dirigí també provisionalment la banda; l’escola arribà a tenir, en aquell període, un centenar d’alumnes en un sol curs. Durant tota la seua existència, el local era compartit pels alumnes i pels músics de la banda per als seus assaigs. Inicialment, l’escola estigué situada en un local de Dalt Vila, prop de l’Ajuntament, i passà després a una planta baixa d’un pati interior del Bar Universal, conegut també com Can Toni de sa Vinya, a l’edifici la Mutual del passeig de Vara de Rey. A principi dels anys seixanta, l’Ajuntament d’Eivissa construí un edifici de planta baixa i pis a la Via Púnica, 29, cantonada amb el carrer Lleó, on s’instal·là l’escola de música (a la planta baixa), fins que, a mitjan dels anys setanta, fou traslladada a la planta baixa de la Via Púnica, 8, on estigué fins a la seua clausura, l’any 1983. La creació del Patronat Municipal de Música per l’Ajuntament d’Eivissa, el desembre de 1986, presidit per l’alcalde Adolf Villalonga Fajarnés, a instàncies de l’Associació Pro Música de les Pitiüses, amb la finalitat de modernitzar l’ensenyament musical al municipi i renovar les condicions de la plantilla per recuperar la seua Banda Municipal de Música, féu que, el novembre de 1987, sota la presidència de l’alcalde Enric Mayans Tur, es constituís la seua primera Junta Rectora; a principi de l’any 1988 s’aprovà la primera plantilla de personal per a la futura escola i banda, i, a principi de 1989, el regidor de Cultura, Felip Cirer Costa, encarregà a l’Associació Pro Música de les Pitiüses la posada en marxa dels serveis del patronat i de la seua escola municipal de música, serveis que s’iniciaren el mes de març de 1989, als baixos de l’avinguda d’Espanya, 17. En aquell local, de reduïdes dimensions, s’iniciaren classes de llenguatge musical, instruments de banda i de folklore d’Eivissa, sent els seus primers alumnes tots els de l’escola de música privada de l’Associació Pro Música de les Pitiüses, que havia mantengut des de 1981 fins al 1989 i on havia aplicat nous sistemes d’ensenyament amb bons resultats, a més d’integrar la seua orquestra juvenil que, en algunes ocasions, féu funcions de banda municipal. Foren els primers professors de la nova escola municipal Gilbert Tur Riera, Diego Corona Gordillo, Domingo Igea Sainz i Plácido Morales Domingo com a professors de llenguatge musical i instruments de vent i percussió, i Xico Bufí Torres i Maria Torres Boned com a professors de folklore d’Eivissa. L’agost de 1990, el patronat aprovà el nomenament de Manuel Ramon Mas com a director del patronat i de la seua escola i l’Associació Pro Música de les Pitiüses deixà de dirigir-la. Durant el curs 1992, les classes de folklore del patronat incorporaren classes de caramelles, impartides per Vicent Bufí Torres, amb la qual cosa es va recuperar aquesta tradició musicovocal tradicional que estava en vies de desaparició. El maig de 1995, s’inaugurà el centre cultural municipal de Can Ventosa on es traslladaren els serveis del Patronat Municipal de Música;  i a partir del curs 1995-96, l’escola de música va fer les seues classes a aquest indret, ampliant notablement l’oferta d’ensenyament i professorat. A partir d’aquell curs i fins al curs 2000-2001, l’escola de música va estar vinculada amb el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona en no comptar les Illes Balears amb conservatori superior, per la qual cosa venien tots els anys professors d’aquell conservatori a examinar d’estudis musicals superiors alumnes de l’escola del patronat i alumnes d’altres escoles de música de les Pitiüses i de professors privats. El 2000 es demanà el reconeixement de l’escola de música a la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears per realitzar estudis no reglats, cosa que s’aconseguí l’octubre de 2001. A partir del curs 2000-2001, l’escola deixà d’impartir classes de folklore per la poca assistència d’alumnes a aquesta matèria, però la labor d’ensenyament del nostre folklore durant aquells anys va portar a la creació de la Colla de Vila i de diverses esquadres de caramellers. L’any 2004 comptava amb disset professors, i s'hi impartia ensenyaments de llenguatge musical i tota mena d’instruments musicals de vent, percussió, corda, piano i cant a uns 150 alumnes; a més, ja havia format una agrupació de vent, una agrupació de corda i cors infantil i juvenil per a la pràctica dels estudiants. Durant el curs 2015-16 es matricularen 260 alumnes. El 2017 l’escola compta amb sis professors de plantilla i catorze col·laboradors; els estudis es regeixen per programacions didàctiques realitzades pels propis professors, sota la supervisió de la Conselleria d’Educació del Govern Balear; consisteixen en iniciació musical per a infants de 0 a 6 anys, llenguatge musical des del preparatori fins al 6è curs, instruments de vent-fusta, instruments de vent-metall, instruments de corda, percussió, piano i cant; també imparteix assignatures optatives com música de cambra, harmonia, piano acompanyant, jazz i història de la música; a més, a l’estiu se solen fer cursets d’especialització en algun instrument. L’escola compta amb diverses agrupacions integrades per alumnes, ex alumnes i col·laboradors externs, com cors infantil i juvenil, conjunt instrumental de corda, conjunt instrumental de vent i percussió, conjunt instrumental de jazz o l’ensemble de saxòfons. [JaTP]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments