Direcció Insular de l’Administració General de l’Estat

Direcció Insular de l’Administració General de l’Estat SOC Institució que representa el govern central de l’Estat espanyol a les illes Pitiüses.

En un principi rebia el nom de Delegat governatiu d’Eivissa i Formentera i era l’alcalde de la ciutat d’Eivissa, qui assumia aquest càrrec, tal com establia la llei de 10 de juliol de 1935, de Bases de llei municipal; així el 13 de novembre de 1945 Cèsar Puget Riquer prenia possessió dels càrrecs d’alcalde d’Eivissa, delegat governatiu i delegat especial d’abastiments i transports.

El decret de 6 de juliol de 1956 creava la Delegació del govern per a les illes d’Eivissa i Formentera. El delegat havia de ser nomenat pel ministre de la Governació. El decret deia que havia de tenir les mateixes competències que el delegat del govern de Menorca, que s’havia creat el 1931, pel govern provisional de la Segona República.

Durant el període que finalitza el 1978 ocuparen el càrrec, d’entre altres, el coronel José Pontijas Fernández, Josep Morey Gralla, Miquel Aleñar Ginard (1961-1968), el comissari de policia, que procedia de Girona, José Mieza Martín-Conde (1968-1975), el mestre d’escola Antoni Torres Tur (1975-1977) i Cosme Vidal Juan (1977-78). Aquest últim cessà en entrar en vigor el RD 219/78 que establia que el Delegat de govern havia de ser un funcionari de carrera, nomenat per decret, acordat en consell de ministres, a proposta del ministre de l’Interior, entre persones que reunissin els mateixos requisits que per ser nomenat secretari general de governs provincials.

En aquell moment passà a ocupar el càrrec el mallorquí Miquel Roig Mas, que fins llavors era el secretari de la delegació pitiüsa. Ocuparà el càrrec fins al 1982 que es traslladà a Palma per ocupar plaça com a funcionari de l’aleshores acabat de crear Parlament de les illes Balears. De manera provisional ocupà el càrrec la secretària general Margarida Monjo Mir.

El RD 3464/83 regula la figura del delegat insular, que ja no era necessari que fos funcionari. Durant aquella etapa ocupà la delegació Francesc Bonet Redolat (1984-1996). Fou substituït per Luis Carlos Fernández Tejerina, que ocupà el càrrec fins a l’any 2000. Durant el seu mandat es va promulgar la Llei 6/97 que establia que el càrrec passàs a dir-se Director insular de l’Administració General de l’Estat, càrrec que era designat pel Delegat de govern de les illes Balears, de qui depèn jeràrquicament, pel procediment de lliure designació entre funcionaris de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals.

L’any 2000 va ser designada Directora insular María Encarnación Sánchez-Jáuregui Martínez.

D’entre les funcions que tenen encomenades els delegats de govern, ara directors insulars, cal apuntar l’assumpció a les Pitiüses de la direcció, l’impuls i la coordinació de l’activitat dels diferents serveis de l’administració civil de l’Estat. També exerceixen la direcció dels cossos i forces de seguretat de l’estat a aquestes illes i totes les competències que la llei atribueix als subdelegats del govern de les províncies.

La primera seu de la delegació eren els baixos de l’Escola d’Arts i Oficis Aplicats, a l’avenguda d’Espanya. A final dels anys seixanta, es traslladà a l’edifici de l’avenguda d’Isidor Macabich. L’any 2000 les oficines varen ser traslladades provisionalment a la Casa del Mar, al passeig de Joan Carles I a causa de la declaració de ruïna de l’edifici de l’avenguda d’Isidor Macabich. [FCC / PVG]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments