Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics d’Eivissa i Formentera

Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics d’Eivissa i Formentera SOC Col·legi professional en el qual s’agrupen els aparelladors i els arquitectes tècnics que desenvolupen la seua activitat professional en l’àmbit territorial de les Pitiüses.

Segons els seus estatuts els fins essencials d’aquesta corporació són bàsicament l’ordenació de l’exercici de les professions d’aparellador i d’arquitecte tècnic, la seua representació exclusiva i la defensa dels interessos professionals dels seus col·legiats. Així, dins el seu àmbit territorial, d’entre d’altres, exerceix les següents funcions: vetlar per l’estricte compliment de les normes d’actuació professional segons les disposicions vigents; complir i fer complir als col·legiats els estatuts professionals i el reglament de règim interior; promoure el major nivell tècnic, ètic i cultural dels seus col·legiats; aplicar les normes reguladores a què s’hagin de subjectar els honoraris dels aparelladors i arquitectes tècnics, establint els serveis necessaris per cobrar els honoraris professionals a través del col·legi; emetre els dictàmens i informes i evacuar les consultes de caràcter professional que sol·licitin les autoritats i els tribunals, així com qualsevol entitat pública o privada, particulars o col·legiats; i actuar per a la designació de pèrits.

El col·legi també denuncia i persegueix les transgressions legals relatives a actuacions que redundin en perjudici de la professió, visa els documents relacionats amb el treball professional i controla que els seus col·legiats s’ajustin a les normes reglamentàries, a més d’imposar sancions i correccions als col·legiats si això fos pertinent.

L’esmentat col·legi va néixer el mes d’abril de l’any 1983 —per Reial Decret 497/1983, del 16 de febrer, publicat al BOE del 14 de març de 1983— en convertir-se la Delegació a Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Balears en col·legi oficial autònom. Fixà la seu a l’avinguda d’Ignasi Wallis núm. 29 de la ciutat d’Eivissa. Des de la seua creació, n’han estat presidents: Antoni Marí Tur , Víctor Ferraz Yagüe , Emilio José Stihl Almunia, Antoni Tur Clapés i Jaume Mauri Hernández, que n’era president el 1996; el secretari era Francisco Pérez Pérez.

El 1996 hi havia 106 aparelladors o arquitectes tècnics col·legiats, 86 d’ells amb residència a Eivissa o a Formentera. Com a fet anecdòtic cal assenyalar que el número u correspon a Jaume Mauri Corbella , que fou també el primer aparellador municipal de l’Ajuntament d’Eivissa, i el número dos a Josep Ferrer Viñas “Piset”, que també fou el primer aparellador municipal de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. [FMS/SRP/APM]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments