També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Margalida Serra Serra [MSS] S ST 22/06/2016 Steinmeyer, Renato
Margalida Serra Serra [MSS] T TE 22/06/2016 Terrassa i Pol, Guillem