També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Joan Josep Guasch Torres [JGT] B BA 27/11/2015 barana
Joan Josep Guasch Torres [JGT] C CU 27/11/2015 cup
Joan Josep Guasch Torres [JGT] F FI 27/11/2015 figuretes, a les
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GA 27/11/2015 gall corregut, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GA 27/11/2015 gallina orba, a la
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GA 27/11/2015 gallineta cega, a la
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GA 27/11/2015 galls, joc des
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GA 27/11/2015 garbellet, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GA 27/11/2015 gats i a rates, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GO 27/11/2015 gorrinet, es
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GR 27/11/2015 gruny, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GR 27/11/2015 Grup de Teatre des Cubells
Joan Josep Guasch Torres [JGT] G GU 27/11/2015 guà, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] H HO 27/11/2015 hortet, què vols del meu
Joan Josep Guasch Torres [JGT] J JO 27/11/2015 joguinejar
Joan Josep Guasch Torres [JGT] J JU 27/11/2015 jugaroi
Joan Josep Guasch Torres [JGT] J JU 27/11/2015 Juliberta, font
Joan Josep Guasch Torres [JGT] J JU 27/11/2015 Julies, coll
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MA 27/11/2015 maçot, joc del
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MA 27/11/2015 mans balletes, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MA 27/11/2015 mare, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MA 27/11/2015 Marí Serra, Vicent Palermet
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MA 27/11/2015 marranxada, a la
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MA 27/11/2015 marro, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MA 27/11/2015 mata soldat, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MI 27/11/2015 minyé minyé, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MI 27/11/2015 misto, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MO 27/11/2015 mocador, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MO 27/11/2015 mocador cremat, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MO 27/11/2015 mocadoret, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MO 27/11/2015 molinet de canyaferla
Joan Josep Guasch Torres [JGT] M MO 27/11/2015 moltó, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] O OL 27/11/2015 oli, a fer
Joan Josep Guasch Torres [JGT] O OL 27/11/2015 olletes, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PA 27/11/2015 pare carabasser, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PA 27/11/2015 paret, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PE 27/11/2015 pedreta, fer
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PE 27/11/2015 pedretes, a les cinc
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PE 27/11/2015 peix, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PE 27/11/2015 peixet, baletes a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PE 27/11/2015 peixet, donar
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PE 27/11/2015 penyora
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PE 27/11/2015 peus, fer
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PI 27/11/2015 picar mans, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PI 27/11/2015 piola, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PL 27/11/2015 plantar, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PO 27/11/2015 pollet anglès, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PO 27/11/2015 pontén, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PO 27/11/2015 porta, a cavallera
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PO 27/11/2015 pot, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PO 27/11/2015 potes d’ase, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PU 27/11/2015 pujador
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PU 27/11/2015 punyet, a fer
Joan Josep Guasch Torres [JGT] P PU 27/11/2015 punyet, què toc, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] Q QU 27/11/2015 quatre cantons, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] R RA 27/11/2015 raig
Joan Josep Guasch Torres [JGT] R RA 27/11/2015 ratllacamins, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] R RA 27/11/2015 ratlleta, a la
Joan Josep Guasch Torres [JGT] R RA 27/11/2015 ratlleta, fer
Joan Josep Guasch Torres [JGT] R RE 27/11/2015 renta que renta, sa jaia pudenta, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] R RO 27/11/2015 roda, roda, Sant Miquel, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] S SA 27/11/2015 sabater, el
Joan Josep Guasch Torres [JGT] S SA 27/11/2015 sacs, carreres de
Joan Josep Guasch Torres [JGT] S SA 27/11/2015 Sant Joan de les Coces
Joan Josep Guasch Torres [JGT] S SE 22/06/2016 seguidilles, a les
Joan Josep Guasch Torres [JGT] S SE 22/06/2016 serra, serra, serrador, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] S SE 22/06/2016 set i mig
Joan Josep Guasch Torres [JGT] T TA 22/06/2016 tauleta, a dalt
Joan Josep Guasch Torres [JGT] T TI 22/06/2016 tio de paper, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] T TI 22/06/2016 tiro, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] T TI 22/06/2016 titarro, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] T TI 22/06/2016 titeta pon, pon, a
Joan Josep Guasch Torres [JGT] T TO 23/06/2016 torre en guàrdia, a la
Joan Josep Guasch Torres [JGT] T TR 23/06/2016 trica, a la
Joan Josep Guasch Torres [JGT] T TR 23/06/2016 truc, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] V VI 23/06/2016 vildo o al festeig, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] X XA 24/06/2016 xavo, al
Joan Josep Guasch Torres [JGT] X XI 24/06/2016 xingues-xangues, a